Statements

CPJ calls on Maldives to empower commission on enforced disappearances and murders
cpj.org
Joint press statement by TransparencyMV, MDN, Women & Democracy, Uthema Maldives,Voice of Women, ECOCARE Maldives and Maldives Women’s Association: Yameen Rasheed’s (@yaamyn) murder one year on
weareyaamyn.com
Statement from Yameen Rasheed’s Family – 17 Sept 2017
weareyaamyn.com
Joint Open Letter to Member and Observer states of the UN HRC on the Human Rights situation in the Maldives
forum-asia.org
Family Statement – 11th June 2017
weareyaamyn.com
IHEU to UN: protect human rights activists brave enough to criticise radical Islam
iheu.org
ޔާމީން ރަޝީދުގެ އާއިލާގެ ބަޔާން
weareyaamyn.com
ޔާމީން ރަޝީދުގެ އާއިލާގެ ނޫސް ބަޔާން
weareyaamyn.com
ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަނދާނުގައި މިއަދު ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ
ޔާމީން ރަޝީދުގެ އާއިލާއިން އިންޑިޔާގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުމާ ގުޅޭ ނޫސް ބަޔާން
weareyaamyn.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >